Algemene Voorwaarden

 

1. Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Dog's CHoice en de klant. Tenzij anders overeengekomen zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing en worden andere algemene voorwaarden uitgesloten.

1.2 Dog's Choice heeft het recht om steeds aanpassingen te doen aan de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

2. Prijzen

2.1 Alle in de webshop vermelde prijzen zijn vermeld in euro, inclusief 6% of 21% BTW en exclusief verzendkosten.

2.2 Deze prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden, Dog's Choice kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typfouten.

3. Betaling

Er kan enkel betaald worden vooraf via overschrijving of cash bij het afhalen of het persoonlijk leveren van de bestelling.

4. Levering/verzending

4.1 Leveringen gebeuren uitsluitend in Oost- en West Vlaanderen en de provincie Henegouwen.

4.2 Verzendingen gebeuren uitsluitend in Belgie.

4.3 Verse diepvriesvoeding kan niet opgestuurd worden en zal dan ook door Dog's Choice geleverd worden, tenzij deze afgehaald kan worden door de klant. 

4.4 Alle andere artikelen, die niet in de diepvries bewaard dienen te worden, kunnen opgestuurd worden mits betaling van verzendkosten.

4.5 Na het definitief maken van de bestelling zal Dog's Choice de bestelling zo spoedig mogelijk opsturen.  

4.6 Dog's Choice behoudt zich het recht een bestelling te weigeren, of een bestelling incompleet uit te leveren. De klant zal hierover een e-mail ontvangen van Dog's Choice.  Uiteraard worden eventueel te veel betaalde artikelen terugbetaald.
 

5. Retour

5.1 Nadat de klant de door hem bestelde producten heeft ontvangen, heeft hij de bevoegdheid om binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product de onderliggende overeenkomst met Dog's Choice te ontbinden.

5.2 Indien de klant de overeenkomst op grond van artikel 5.1. wenst te ontbinden, dient de klant dit via e-mail aan Dog's Choice te laten weten. De klant neemt de kosten voor het terugsturen van de producten op zich.

5.3 Dog's Choice behoudt zich steeds het recht om geretourneerde of teruggebrachte producten te weigeren of slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terug te storten.
Dit geldt in volgende gevallen:

  • het product werd door de klant beschadigd
  • wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds geopend of gebruikt zijn

6. Aansprakelijkheid

6.1 De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.

6.2 Dog's CHoice kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het niet mogelijk is om de bestelde producten te leveren.

6.3 Dog's CHoice is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden verband houdend of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten.

6.2 Dog's Choice is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website.

7. Klachten

Bij klachten kunt u ons steeds contacteren via info@dogschoice.be

8. Copyright

Dog's Choice staat het niet toe dat er iets van deze site wordt gekopieerd. 

9.0 Privacy beleid

Uw persoonlijke informatie die we nodig hebben voor de bestellingen af te ronden worden in geen geval verdeeld of doorgegeven.
Alle gegevens zijn bij ons veilig!